Den polariserede moderne verden


Vi lever i en tid, der er præget af stor polarisering, som nyder godt af internettes tilblivelse og de sociale mediers fødsel, hvor der foregår heftige ting og sager. Med teknologiens udbredelse har vores verden ændret sig markant, og det er ikke uden en pris. Alt har en positiv side og en negativ side, det er sådan en universel sandhed der eksisterer, og sådan er det også med teknologien. Det gælder om at lære og mestre tingene, så man benytter sig de positive ting, og ser bort fra det negative, og det er ofte inden på midten af tingene, at du finder det gode solide ståsted, hvor du med fordel kan leve livet. Polarisering kommer der ikke noget godt ud af, det siger næsten sig selv, og det er en udvikling, som vi skal have vendt så vi langt højere grad finder fælles fodfæste og agerer herudfra. Det er en langt mere bæredygtige metode