Forretningsrejser kan være en spændende og givende oplevelse, men de indebærer også en masse planlægning og udgifter. Rejseafregning er processen med at organisere kvitteringer, indsende udgiftsrapporter og søge om refusion af forretningsrelaterede rejseudgifter. Det er vigtigt at have klare politikker på plads for at sikre, at rejseudgifterne dokumenteres og afregnes korrekt.

Når du rejser på vegne af din virksomhed, er det vigtigt at opbevare alle kvitteringer fra køb i forbindelse med rejsen, herunder transportomkostninger, måltider, logi, underholdning og diverse andre indkøbte varer. Kvitteringerne skal indeholde en registrering af, hvad der blev købt, og hvornår det blev købt. Hvis du bruger et kreditkort til erhvervskøb, skal du sørge for at holde dem adskilt fra personlige udgifterdet vil gøre det lettere at identificere alle de forretningsudgifter, som du skal have refunderet.

Når det er tid til at ansøge om godtgørelse af dine rejseudgifter, er der nogle få skridt, du skal tage. For det første skal du sørge for, at alle kvitteringer er samlet ét sted og anført i kronologisk rækkefølge. Derefter skal du udarbejde en udgiftsrapport med en liste over hver enkelt købt vare, prisen, hvornår og hvor den blev købt, hvem der leverede tjenesten eller varen, hvem der betalte for den og alle andre relevante oplysninger. Du kan også medtage et resumé af hver dags aktiviteter, så din arbejdsgiver kan få en bedre fornemmelse af, hvordan din rejse forløb, og hvorfor visse ting var nødvendige.

Når du har udfyldt udgiftsrapporten, og send den til godkendelse hos din arbejdsgiver. Afhængigt af din virksomheds politik skal du muligvis få yderligere tilladelse fra en leder eller chef, før du kan få refusion. Om nødvendigt skal du muligvis også fremlægge en underskrevet formular eller erklæring, der beskriver, hvordan hver enkelt udgift var direkte relateret til forretningsformål.

Rapportering af rejseudgifter er en vigtig del af forvaltningen af forretningsrejser og sikrer, at alle udgifter følges og afregnes korrekt. Opbevar detaljerede optegnelser over alle køb og kvitteringer i forbindelse med rejser, og sørg for, at de indsendes korrekt, når du søger om refusion. Du kan læse mere på https://www.vismaenterprise.dk/my-visma/visma-hr/rejseafregning.